Sihirli Eller

Pelican Mall Sihirli Eller Avcılar MaÄiazası;

Sihirli Eller Çocuk Kulübüile hem ebeveynler hem de 1,5-11 yaÅi arası çocuklara hizmet vermekteyiz . Şuan da mevcut alıÅiveriÅi merkezlerinde uygulanmakta olan top havuzu ve kaydırak sisteminin dıÅiında ,istedik ki çocuklar bizimle geçirdikleri birkaç saat içerisinde ; hayal gücü , el becerisi ve yeteneklerinin geliÅimesinde katkıda bulunalım  Nasıl mı i

Çocuklar eÄilenceli bir çalıÅima ortamı içerisinde amaç ve hedef belirlemek bu amaç ve hedefleri gerçekleÅitirecek araçları tespit etmek, planlama yapmak, faaliyet oluÅiturmak ve uygulamaktadır. ÇocuÄiun kendini ifade edebileceÄii yöntemleri zenginleÅitirmek ve kendisini daha kolay anlatabilmesine olanak saÄilayabilmesi için, Sihirli Eller Çocuk Kulübü çocukların sınır tanımayan yaratıcıklarına izin vermenin onları dinlemenin en iyi yolu olduÄiunu düÅiünür ve eÄiitim yaklaÅiımında "sanatı" ve "hobiyi" bir yardımcı araç olarak kullanır.


Kat : -1  No:  Tel : (212) 699 08 06

Zettanium - Yeni Teknoloji Elementiniz